college-scholarship-clipart-scholarship-faq-2-heqWw0-clipart

N A T J E Č A J za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Općine Orle za školsku/akademsku godinu 2020./2021.

Načelnik Općine Orle raspisuje natječaj za dodjelu stipendija za učenike srednjih škola i  studente s prebivalištem na području Općine Orle s namjerom pružanja novčane nagrade za podmirenje troškova vezanih uz školovanje, čime se potiče, motivira i omogućuje što većem broju učenika i studenata s područja Općine Orle uspješno stjecanje srednjoškolskog i fakultetskog obrazovanja.

Stipendiranje temeljem ovog natječaja odnosi se na školsku/akademsku godinu 2020./2021.

Rokovi dostave prijava na natječaj: 

Učenici srednjih škola do 16.09.2020.

Studenti do 16.10.2020.

Naziv i adresa tijela kojem se zahtjevi podnose:

Povjerenstvo za dodjelu stipendija

Općina Orle

Orle 5

HR-10 411  Orle

sa naznakom „za natječaj – stipendija“.

Natječaj za dodjelu stipendija

Obrazac -učenici

Zahtjev – studenti