općina orle

JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PRIJEDLOGA ZA PRIPREMU PRORAČUNA OPĆINE ORLE ZA 2023. GODINU

U pripremi je izrada prijedloga Proračuna Općine Orle za 2023. godinu.

Općina Orle poziva sve mještane da se aktivno uključe u kreiranje Proračuna Općine Orle za 2023. godinu, te dostave svoje prijedloge.

Obrazac za sudjelovanje mještana može se preuzeti na web stranici Općine Orle.

Rok za dostavu prijedloga je zaključno do 01. prosinca 2022. godine, putem email adrese: info@opcina-orle.hr ili na adresu Općina Orle, Orle 5, 10411 Orle.

 

*osobni podaci građana koristiti će se isključivo u svrhu prikupljanja prijedloga za proračun Općine Orle za 2023. godinu, i ni u koje druge svrhe.