naslovna ministarstvo

Javni poziv Ministarstva hrvatskih branitelja

CategoriesVijesti

Javni poziv za financiranje/sufinanciranje aktivnosti psihološkog i socijalnog osnaživanja te podizanja kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji te stradalnika iz Domovinskog rata i aktivnosti promicanja vrijednosti Domovinskog rata u 2022. godini.

 

Rok za prijavu: 17. veljače 2022.

Najveći iznos sufinanciranja: 12.000,00 kn

 

Prihvatljivi prijavitelj:

 • nezaposleni hrvatski branitelji iz Domovinskog rata
 • nezaposlena djeca smrtno stradalih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata
 • nezaposlena djeca dragovoljaca iz Domovinskog rata
 • nezaposlena djeca hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata s trajno utvrđenim statusom koji nisu koristili niti jedan od oblika mjere stručnog osposobljavanja, odnosno poticanja obrazovanja u provedbi svih dosadašnjih programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihove obitelji

 Prihvatljive aktivnosti:

– stjecanje prvog zanimanja (u programima obrazovanja za stjecanje niže razine srednjeg obrazovanja, trogodišnjim strukovnim programima obrazovanja, četverogodišnjim strukovnim programima obrazovanja)

– prekvalifikacija (za osobe sa stečenom srednjom stručnom spremom za jedno zanimanje radi stjecanja stručne spreme iste obrazovne razine za novo zanimanje te za osobe sa stečenom školskom spremom radi stjecanja srednje stručne spreme)

– osposobljavanje

– usavršavanje

– stjecanje dodatnih znanja i vještina

 

Podnositelj je prilikom podnošenja zahtjeva obvezan dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 1. Popunjen obrazac zahtjeva, uključujući i obvezno ispunjene izjave koje su sastavni dio obrasca zahtjeva
 2. Preslika osobne iskaznice s vidljivim OIB-om podnositelja te dodatno preslika drugog odgovarajućeg dokumenta ukoliko na osobnoj iskaznici nije vidljiv OIB podnositelja
  1. Iznimno kada zahtjev podnosi dijete dragovoljca iz Domovinskog rata, uz navedeno pod rednim brojem 2., potrebno je dostaviti i potvrdu o statusu dragovoljca iz Domovinskog rata za roditelja od kojeg se izvodi pravo (original/preslika ne starija od 6 mj.)
 3. Dokaz nezaposlenosti (oba navedena dokumenta su obavezna)
  1. Elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (original, ne stariji od 15 dana)
  2. Elektronički zapis ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje da podnositelj zahtjeva je/nije korisnik prava na mirovinu (original, ne stariji od 15 dana)
 4. Dokaz o najvišem stupnju stečenog obrazovanja
 5. Nastavni plan i program obrazovne ustanove
 6. Troškovnik ili predračun obrazovne ustanove
 7. Preslika upisnice, prijavnice ili potvrde o upisu podnositelja u obrazovni program izdana od strane obrazovne ustanove
 8. Liječničko uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje djelatnosti za koju se podnositelj obrazuje (kod zanimanja kod kojih je to potrebno, preslika, ne starija od  6mj.)
 9. Uvjerenje o ne vođenju kaznenog postupka izdano na osobno ime podnositelja zahtjeva

 

Poveznica na natječaj:  https://branitelji.gov.hr/o-ministarstvu-15/javne-rasprave/javni-pozivi/aktualni-javni-pozivi/919