naslovna drva

JAVNI POZIV korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva u 2023. godini

Sukladno članku 289. stavku 3. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj 18/22, 46/22, 119/22 i 71/23), dio troškova stanovanja koji se odnosi na troškove ogrjeva korisnika zajamčene minimalne naknade, samac odnosno kućanstvo, koji se griju na drva osigurava se iz sredstava državnog proračuna.

DRVA

Sukladno točki V. Odluke Vlade RH o kriterijima i mjerilima za financiranje troškova stanovanja te iznosu sredstava za pojedinu jedinicu lokalne samouprave za 2023. godinu (“Narodne novine“, broj 5/23), mjerilo za financiranje troškova stanovanja koji se odnose na troškove ogrjeva korisnika koji se griju na drva je iznos od 155,29 eura po korisniku za troškove ogrjeva korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva.

Stoga, pozivaju se svi korisnici zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva da do zaključno s danom 13. studenog 2023. godine, u Općini Orle, Orle 5, podnesu pisani zahtjev za ostvarivanje prava na pomoć za podmirenje troškova ogrjeva u 2023. godini, koji se može preuzeti sa službene internetske stranice Općine Orle www.opcina-orle.hr ili u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Orle , Orle 5, svakim radnim danom u vremenu od 07:00 do 15:00 sati.

Uz zahtjev obavezno priložiti:

– rješenje o ostvarenju prava na zajamčenu minimalnu naknadu Hrvatskog zavoda za socijalni rad

izjavu korisnika da se grije na drva

– presliku broja tekućeg, žiro ili zaštićenog računa