općina orle

Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Orle

CategoriesNatječaji / Vijesti

Sve potrebne dokumente za prijavu na Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Orle, možete preuzeti na sljedećim poveznicama:

 

Karte na kojima je vidljiv položaj raspoloživog poljoprivrednog zemljišta možete pogledati na sljedećoj poveznici: