Javni natječaj za imenovanje pročelnika/pročelnice Upravnog odjela Općine Orle

CategoriesVijesti

Na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 04/18 – u daljnjem tekstu: Zakon), Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj samoupravi (NN 74/10, 125/14), članka 10.  Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela općine Orle (Glasnik Zagrebačke županije broj 10/19 i  Planu prijma u Jedinstveni upravni odjel Općine Orle (Glasnik Zagrebačke županije broj  10/19), Načelnik Općine Orle Ervin Vujica raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za imenovanje pročelnika/ice Jedinstvenoga upravnog odjela Općine Orle – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.

 

Javni natječaj preuzmite OVDJE.