općina orle

Javna raspravu o prijedlogu lll. Izmjena i dopuna prostornog plana Općine Orle – Pristup na Javno izlaganje 18.12.2020. u 12:00 sati

CategoriesVijesti

Javna raspravu o prijedlogu lll. Izmjena i dopuna prostornog plana Općine Orle održat će se putem google meet platforme.

Pristup na Javno izlaganje 18.12.2020. u 12:00 sati možete ostvariti preko sljedećeg linka:

https://meet.google.com/fxp-gwha-edc