INFORMACIJA o izradi Plana gospodarenja otpadom Općine Orle za razdoblje 2018. – 2023.

CategoriesDogađanja / Vijesti

INFORMACIJA o  izradi Plana gospodarenja otpadom Općine Orle za razdoblje 2018. – 2023.

  1. veljače 2018.

Načelnik Općine Orle, Ervin Vujica donio je Odluku o početku izrade Plana gospodarenja otpadom Općine Orle za razdoblje 2018. – 2023.

 

Općina Orle na temelju odredbi članka 163. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13153/1378/15, 12/18)) te članka 14. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) daje sljedeću:

INFORMACIJU o  izradi Plana gospodarenja otpadom Općine Orle  za razdoblje 2018. – 2023.

 Tijelo nadležno za izradu Plana:

Općina Orle, Orle 5, 10 411 Orle

 Naziv plana koji se izrađuje:

Plan gospodarenja otpadom općine Orle za razdoblje 2018. – 2023.

 Obuhvat Plana:

Administrativno područje  Općine Orle sukladno članku 2. Statutu Općine Orle (Glasnik Zagrebačke županije broj 04. od 14. veljače 2018.)

 Popis propisa slijedom kojih se Plan donosi:

Zakon o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 94/13, 73/17), članak 21.

 Sažetak postupka koji će se provesti:

Izrađen je  nacrt Plana.  Nacrt Plana isti će biti stavljen na javni uvid u trajanju od 30 dana, tijekom kojeg će zainteresirana javnost moći dati mišljenja, primjedbe i prijedloge.

Nacrt Plana biti će stavljen na javni uvid na službenoj stranici Općine Orle  i u prostorijama Općine Orle. Po obradi mišljenja, primjedbi i prijedloga, pripremiti će se prijedlog Plana za usvajanje na Općinskom vijeću Općine Orle.

Nakon usvajanja, Plan će biti objavljen na mrežnoj stranici www.opcina-orle.hr

Način davanja mišljenja, primjedbi i prijedloga zainteresirane javnosti:

Mišljenja, primjedbe i prijedlozi moći će se davati putem:

u knjigu mišljenja, primjedbi i prijedloga koja će biti postavljena u prostorijama Općine Orle.

Odluke o izradi plana gospodarenja otpadom preuzmite na linkovima ispod :

Nacrt plana gospodarenja otpadom preuzmite: OVDJE