DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U POSTUPKU DAVANJA KONCESIJE ZA OBAVLJANJE JAVNE USLUGE

CategoriesNatječaji

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U POSTUPKU DAVANJA KONCESIJE ZA OBAVLJANJE JAVNE USLUGE prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada sa područja Općine Orle evidencijski broj: 01/2017

Cijelu dokumentaciju preuzmite OVDJE