Anketni upitnik – POS stanogradnja

CategoriesDogađanja / Vijesti

Općina Orle krenula je u pripremne aktivnosti za formiranje stambenog naselja, te bi se u suradnji s Agencijom za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) izgradila višestambena zgrada po programu poticajne stanogradnje (POS), s ciljem da omogući svojim sugrađanima i ostalim građanima Republike Hrvatske koji žele živjeti u Općini Orle rješavanje stambenog pitanja po uvjetima povoljnijim od tržišnih, uz garantiranu kvalitetu i završavanje radova u roku. Isto tako na području novog stambenog naselja nudila bi se i mogućnost Provedbenog programa poticanja gradnje kuća (Program “B”), za građane koji žele svoje stambeno pitanje riješiti gradnjom kuće.

Detaljne informacije o svim pogodnostima koje pruža Program poticane stanogradnje biti će prezentirane građanima Općine Orle od strane predstavnika Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) krajem 2019. godine. Točan datum održavanja prezentacije biti će objavljen u medijima i na mrežnim stranicama Općine Orle.

Radi sagledavanja i ocjene stvarnih potreba potencijalnih stanovnika novog stambenog naselja te za potrebe razrade svih drugih elemenata vezanih za realizaciju Programa poticane stanogradnje u Općini Orle nužno je prikupiti odgovarajuće podatke od građana. Stoga Vas pozivamo da ispunite ovaj anketni upitnik kako bi sama projektna dokumentacija te izgradnja bili u najvećoj mogućoj mjeri prilagođene potrebama budućih stanara.

Informacije prikupljene ovom anketom služit će isključivo za dobivanje pregleda relevantnih podataka i elemenata u cilju izrade što kvalitetnije snimke stvarnih stambenih potreba, a kako bi se na što primjereniji način pristupilo operativnoj razradi predmetnog projekta i neće se koristiti u druge svrhe.

Anketni upitnik možete ispuniti:

ili ispunjeni anketni upitnik iz priloga ovog poziva možete do 06. prosinca 2019. godine dostaviti osobno ili putem pošte na adresu Općine Orle, Orle 5, 10 411 Orle ili e-mailom na adresu: info@opcina-orle.hr .