naslovna apn

Anketa o zainteresiranosti za rješavanje stambenih pitanja putem programa POS-a

Poštovani mještani,

temeljem zamolbe Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama, a ukoliko postoji potreba za rješavanjem stambenih pitanja putem Programa POS-a na području Općine Orle, molimo vas da ispunite Anketu o zainteresiranosti.

Anketu molimo dostaviti poštom ili osobno na adresu Općine Orle, Orle 5, 10411 Orle ili putem e-mail-a: info@opcina-orle.hr , zaključno do 29. studenog 2022. godine.

Zahvaljujemo.

S poštovanjem,

Općina Orle

ANKETNI-UPITNIK-za-kupnju-POS-stana