O OPĆINI

Općina Orle nalazi se na području turopoljske Posavine u Zagrebačkoj županiji, između rijeka Save i Odre, a sastoji se od deset zasebnih naselja: Bukevje, Čret Posavski, Drnek, Obed, Orle, Ruča, Stružec Posavski, Suša, Veleševec i Vrbovo Posavsko.

Prema popisu iz 2011. godine ima 1 975 stanovnika, a površina joj je 57.6 km2. Općina je ustrojena 1995. godine te je kroz povijest imala razne oblike mjesne samouprave. Stanovništvo Orla se pretežito bavi poljoprivredom i obrtništvom te je prirodno usmjereno na Veliku Goricu i Zagreb.

Zemljopisno-prirodni čimbenici te bogatstvo materijalne i nematerijalne kulturne baštine predstavljaju veliki potencijal za razvoj raznih oblika turizma.

Kraj uz Savu na području turopoljske Posavine bio je nastanjen već u prapovijesno doba, o čemu svjedoče ostatci Reitz-Gayer kulture. O burnim povijesnim stoljećima na turopoljsko-posavskom prostoru svjedoče brojni nalazi iz keltskog, rimskog i srednjovjekovnog razdoblja poput nalaza keltskih i rimskih kaciga te raznog srednjovjekovnog oružja i oruđa između kojih se posebice ističe franciska, franačka bojna sjekira. Cijelo posavsko i turopoljsko područje je zbog svojih prirodnih ljepota i bogatstava kroz prošlost bilo iznimno zanimljivo brojnim narodima, osvajačima i naseljenicima. Od vremena doseljavanja hrvatskih rodova u ranom srednjem vijeku Hrvati čine homogenu potpunu većinu stanovništva turopoljske Posavine.

Orle i brojna posavska naselja spominju se kroz minula stoljeća u brojnim povijesnim spisima, a slavni hrvatski književnik August Šenoa u pripovijesti “Mladi gospodin” spominje nadaleko poznati običaj konjskog proštenja ispred crkve sv. Bartola u Orlu:“Do Save, baš naproti selu Oborovu, stoji za Savskim nasipom među drvećem crkvica sv. Bartola, malena, ali stara, drvena, ali jaka … Na Bartolovu u ranu jesen velika se tu slavi od starine slava kakve nigdje ni u Hrvatskoj, ni širom cijelog Božjeg svijeta nikad vidjeti nećeš… “ Na dan svetoga Bartola, 24. kolovoza, Općina Orle slavi i svoj dan.

Od kraja 19. pa do polovice 20. stoljeća Orle su upravno bile općina. Iako su u turopoljskoj Posavini najveća naselja Bukevje i Veleševec koja imaju dugu tradiciju školstva, značajne crkve i drugu infrastrukturu, ipak su Orle postale općinsko središte. Razlog je prostorna razvučenost Općine uz Savu. Bukevje je na početku područja Općine, Veleševec na kraju, a Orle skoro u sredini. Zemljopisni položaj najvažniji je razlog što su Orle, kao malo mjesto, postali jedinica lokalne uprave u turopoljskoj Posavini.

Za vrijeme Austro-Ugarske Monarhije, 1875. godine osniva se Upravni kotar Velika Gorica u sastavu Zagrebačke županije, a kojeg je sačinjavalo sedam upravnih općina: Dubranec, Kravarsko, Novo Čiče, Odra, Orle, Velika Gorica i Vukovina. Upravna općina Orle se pak nadalje dijelila na šest poreznih općina: Bukevje, Bukevski Strmec, Drnek, Ruča, Suša i Veleševec. Među dvanaest rimokatoličkih župa Kotara Velika Gorica bile su i župe Bukevje i Veleševec na području kojih se prostire Općina Orle. Na području Općine djelovale su tri pučke škole: Bukevje, Orle i Veleševec te poštanski ured.

IMG_23041952. godine Orle postaju jedna od devet općina u sastavu kotara Velika Gorica, da bi se već 1955. godine stvorila jedinstvena općina Velika Gorica, od Kupe do Save.

Zakonom o Zagrebačkoj županiji 1995. godine ustrojeno je područje Zagrebačke županije u čiji sastav ulazi i novoosnovana Općina Orle.

Za vrijeme Domovinskog obrambeno-oslobodilačkog rata Posavci Orla su spremno sudjelovali u obrani Domovine, da bi se nakon rata posvetili gospodarskom razvoju te očuvanju kulturno-povijesnih i prirodnih znamenitosti svoga kraja.

Posebna znamenitost Općine su brojni sakralni spomenici te primjerci tradicijskog graditeljstva posavskog kraja. Općina je iznimno bogata brojnim materijalnim i nematerijalnim kulturnim dobrima te izvornom narodnom baštinom svoga stanovništva.

Korištena literatura i izvori:

Božić, A. (2015.): Posavina turopoljska, Općina Orle 1995. – 2015., Općina Orle, Orle