Općina Orle

Kontakt

  • Sjedište: Orle
  • Adresa: Orle 5, 10 411 Orle
  • Telefon: 01 6239 609
  • Fax: 01 6239 609
  • E-mail: opcina.orle@zg.ht.hr

 

 KONTAKT 

TELEFON

ERVIN VUJICA
NAČELNIK
 
01/6239-609
DRAŽEN PODLEJAN
ZAMJENIK NAČELNIKA
 
01/6239-609
GORDANA ŠČETKO HREŠČEK
PROČELNICA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA
 
099/328 4469
RENATA ĐURAŠIN
ADMINISTARATIVNI REFERENT
 
099/212-7887
DAMIR ERENT
KOMUNALNI REDAR
 
091/444-5110

KORISNI LINKOVI

Who's Online

  • 0 Members.
  • 3 Guests.