Općina Orle

O OPĆINI

Orle_(grb)Općina Orle osnovana je 1996. godine kao jedinica lokalne samouprave. Okuplja 10 sela u kojima se mještani bave pretežno poljoprivredom. Tlo je pogodno za uzgoj žitarica, pa općina obiluje kukuruzom, pšenicom, ječmom i zobom.

U općini djeluju tri KUD-a, a posebna su zanimljivost mnogobrojne crkve i kapele. Budući da je općina smještena između Odre i Save, razvijen je rekreacijski ribolov.

Selo Orle, u kojem se nalazi i sjedište općine, znamenito je po kapeli sv. Tri Kralja. Kapela je podignuta u romaničkom stilu i najstarija je u veleševečkoj župi. Ispred crkve se održava poznato proštenje u čast sv. Bartola s ophodnjom posavskih kurija i kola, tzv. “konjsko proštenje” koje je August Šenoa prikazao u pripovijesti “Mladi gospodin”, Znanje, Zagreb 1963. “Do Save, baš naproti selu Oborovu, stoji za Savskim nasipom među drvećem crkvica sv. Bartola, malena ali stara, drvena ali jaka …: Na Bartolovu u ranu jesen velika se tu slavi od starine slava kakve nigdje ni u Hrvatskoj, ni širom cijelog Božjeg svijeta nikad vidjeti nećeš…

IMG_2304U Orlu djeluje i KUD “Posavina” od 1986. god. Aktivno je djelovalo do 1991. godine, kada zbog ratne situacije prestaje s radom sve do 1997. godine i ponovnog aktivnog rada na očuvanju tradicije svoga kraja. Danas društvo broji 35 aktivnih članova koji izvode izvorne i koreografirane plesove Turopolja, Posavine i draganićkog kraja. U društvu osim plesne skupine djeluje i tamburaška skupina

KORISNI LINKOVI

Who's Online

  • 0 Members.
  • 1 Guest.