Općina Orle

ODLUKE OPĆINSKOG VIJEĆA

2017.


2. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA – AKTI

1. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA – AKTI


OBJAVA AKATA – konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća22. sjednica Općinskog vijeća


 

2016.


 

2015.