Sprečavanje sukoba interesa

  • Izjavu o sukobu interesa načelnik preuzmite :  OVDJE