Općina Orle

Kontakt

  • Sjedište: Orle
  • Adresa: Orle 5, 10 411 Orle
  • Telefon: 01 6239 609
  • Fax: 01 6239 609
  • E-mail: opcina.orle@zg.ht.hr

 

 

 KONTAKT

TELEFON

IVAN PETKO

NAČELNIK

01/6239-609

MILIVOJ STANKOVIĆ

ZAMJENIK NAČELNIKA

01/6239-609

GORDANA ŠČETKO HREŠČEK

PROČELNICA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA

099/328 4469

RENATA ĐURAŠIN

ADMINISTARATIVNI REFERENT

099/212-7887

DAMIR ERENT

KOMUNALNI REDAR

091/444-5110

KORISNI LINKOVI

Who's Online

  • 0 Members.
  • 2 Guests.