Kontakt

  • Sjedište: Orle
  • Adresa: Orle 5, 10 411 Orle
  • Telefon: 01 6239 609
  • Fax: 01 6239 609

Radno vrijeme: 8.00h-16.00h

 

 KONTAKT  TELEFON
ERVIN VUJICA
NAČELNIK
 
01/6239-609
DRAŽEN PODLEJAN
ZAMJENIK NAČELNIKA
 
01/6239-609
GORDANA ŠČETKO HREŠČEK
PROČELNICA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA
099/3272-728

radno vrijeme: 7.00 – 15.00

RENATA ĐURAŠIN
ADMINISTARATIVNI REFERENT
 
099/212-7887
DAMIR ERENT
KOMUNALNI REDAR
 
091/444-5110