18/10/2019 0 68 Pogleda

Obavijest o objavi Javnog poziva za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi, ruralnom razvoju i šumarstvu u Zagrebačkoj županiji u 2019. godini

Poštovani,

Obavještavamo Vas kako je objavljen Javni poziv dodjela potpora male vrijednosti u poljoprivredi, ruralnom razvoju i šumarstvu sukladno Programu poticanja razvoja poljoprivrede, šumarstva i ruralnog prostora Zagrebačke županije u 2019. godini.

Svrha Javnog poziva je dodjela potpora prihvatljivim korisnicima za razvoj primarne poljoprivredne proizvodnje, modernizaciju i povećanje konkurentnosti u preradi i stavljanju na tržište poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, edukaciju i stručno osposobljavanje, razvoj proizvodnje i marketing proizvoda, legalizaciju zgrada poljoprivredne namjene, očuvanje i unaprjeđenje vlastitog proizvodnog potencijala kroz očuvanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja, kompenzaciju otežanih uvjeta proizvodnje, unapređenje konkurentnosti poljoprivrednog sektora, očuvanje i unapređenje okoliša i krajobraza, poboljšanje kvalitete života u ruralnim područjima te diversifikaciju ruralnih gospodarskih djelatnosti.

Prihvatljivi korisnici:

 • poduzetnici, fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva u Zagrebačkoj županiji najkasnije do 31. prosinca 2018. godine koji imaju prebivalište, odnosno sjedište na području Zagrebačke županije ili,
 • poduzetnici, fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik šumoposjednika najkasnije do 31. prosinca 2018. godine koji imaju prebivalište, odnosno sjedište na području Zagrebačke županije ili,
 • poduzetnici, fizičke i pravne osobe s područja Zagrebačke županije upisane u Upisnik/registar djelatnosti za koju traže potporu ili,
 • proizvođačke grupe i organizacije registrirane sukladno Zakonu o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda sa sjedištem na području Zagrebačke županije, a koji se prema važećim zakonskim propisima svrstavaju u rang mikro, malih i srednjih poduzeća.

Prihvatljive aktivnosti, uvjeti za dodjelu potpore  i intenzitet potpore

 1. Ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju
 2. Ulaganja u modernizaciju i povećanje konkurentnosti poduzetnika u preradi i stavljanju na tržište poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda
 3. Edukacija i stručno osposobljavanje
 4. Razvoj proizvodnje i marketing proizvoda
 5. Legalizacija zgrada poljoprivredne namjene
 6. Unapređenje i očuvanje genetskog potencijala u stočarstvu
 7. Ulaganje u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti i usluga na ruralnom području
 8. Kompenzacija otežanih uvjeta gospodarenja u poljoprivredi
 9. Potpora za izradu dokumentacije za nove projekte u poljoprivredi, šumarstvu i ruralnom razvoju i prijavu na EU natječaje
 10. Ulaganja u sektoru šumarstva
 11. Okrupnjavanje poljoprivrednog i/ili šumskog zemljišnog posjeda
 12. Premija osiguranja i sanacija šteta
 13. Analiza tla

Javni poziv otvoren je do 30. studenoga 2019. godine.

Detalji prijave dostupni su ovdje

Možda vas zanima i ovo:

Novosti

Javni poziv nositeljima na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena javna cesta

Javni poziv nositeljima na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena javna cesta – županijska cesta ŽC3041

Novosti

Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara

Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na području općine Orle preuzmite OVDJE.

Novosti

KUD “Slavuj” Bukevje na jubilarnom “Jesenskom koncertu” u Svetoj Klari

U subotu 24. 11. 2018. godine u Svetoj Klari KUD “Dika” organiziralo je 10. po redu, jubilarni “Jesenski koncert”.  Nastavljena