02/07/2019 0 75 Pogleda

Objava podataka o danim donacijama za razdoblje 01.01.- 30.06.2019. godine

Kao jednu od potvrda transparentnosti rada Općine Orle, dijelom vezano uz istraživanje Ministarstva pravosuđa i Ministarstva uprave, u nastavku objavljujemo prikazane podatke o iznosima planiranihi uplaćenih  donacija i sponzorstva.

Podaci se odnose na rashode proračuna koji se iskazuju na kontima 381 (tekuće donacije) i 382 (kapitalne donacije) sukladno Zakonu o računovodstvu odnosno Računskom planu za proračun i proračunske korisnike, pri čemu je takvo računovodstveno prikazivanje šire u odnosu na pojam sponzorstva i donacija koji je obuhvaćen istraživanjem navedenih Ministarstava. Tako su na kontima 381 i 382 knjiženi primjerice transferi  za rad političkih stranaka koje djeluju u Općinskom vijeću sukladno Zakonu o financiranju političkih stranaka. Nadalje, na tim su kontima knjiženi i transferi za financiranje rada Vatrogasne zajednice Općine Orle za što je obveza definirana Zakonom o vatrogastvu.Dakle, za ovu su potrebu uzeti podaci o rashodima knjiženim na navedenim kontima iako se neki od njih ne bi mogli svrstati pod pojam donacija u kontekstu istraživanja.

Tako su u tablici evidentirani i iskazani podaci o svim planiranim i doznačenim donacijama i sponzorstvima pri čemu su u najvećem broju vidljivi i korisnici tih donacija.

Radi pojašnjenja ističemo da je najveći broj korisnika donacija unutar pojedinih Programa Proračuna Općine Orle, iskazan u samom Proračunu, a o iznosima donacija za iste odluku donosi Općinsko vijeće kod usvajanja Proračuna u cjelini. 

Proračun općine koji se donosi sadrži podatke o većini planiranih donacija po korisnicima i isti se objavljuje u Službenim novinama te na web stranicama Općine i dostavlja Ministarstvu financija RH te Državnom uredu za reviziju.

Što se tiče načina dodjela donacija i sponzorstva najveći broj se odnosi na Programe javnih potreba u  kulturi, sportu i vatrogastvu i dodjeljuju se temeljem provedenog javnog poziva

Tablicu možete preuzeti OVDJE.

                                                     Jedinstveni upravni odjel

                                                           Gordana ŠčetkoHrešček, referent za adm. poslove i financije

Možda vas zanima i ovo:

Novosti

ODLUKA O RASPISIVANJU IZBORA ZA ČLANOVE U EUROPSKI PARLAMENT IZ REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednica Republike Hrvatske je 25. ožujka 2019. donijela Odluku o raspisivanju izbora za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske.

Novosti

Čestitamo Dan općine i blagdan Svetog Bartola

SVIM MJEŠTANKAMA I MJEŠTANIMA ČESTITAMO DAN OPĆINE I BLAGDAN SVETOG BARTOLA ZAŠTITNIKA NAŠE OPĆINE. Pozivamo mještanke,mještane i sve ljude dobre

Novosti

NATJEČAJ za imenovanje pročelnika/ce Jedinstvenoga upravnog odjela Općine Orle na neodređeno vrijeme

Klasa:112-01/16-01/02 Urbroj: 238/36-01-16-01 Orle. 18.11.2016. Na temelju članaka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj