11/09/2015 0 1319 Pogleda

JAVNI UVID U NACRT PLANA GOSPODARENJA OTPADOM

11.09.2015.

Na temelju članka 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN br. 94/13) i na temelju Zaključka načelnika Općine Orle, Klasa: 351-01/15-01/05, Ur.br: 238/36-03-15-4 od 11.09.2015. godine objavljuje se

OBAVIJEST O JAVNOM UVIDU U NACRT PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE ORLE ZA RAZDOBLJE 2015.-2021. GODINE

Javni uvid u nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Orle za razdoblje 2015.-2021. godine održati će se u periodu od 15.09.2015. do 15.10.2015. godine.

Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Orle za razdoblje 2015.–2021. godine biti će svakog radnog dana u vremenu od 08:00 do 14:00 sati u Vijećnici Općine Orle.

Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Orle  za razdoblje 2015.-2021 će biti objavljen i na službenim stranicama Općine Orle  (www.opcina-orle.hr).

Obavijest o javnom uvidu u nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Orle  za razdoblje 2015.-2021 biti će objavljena u jednom od javnih glasila-medija.

Javnost može svoja očitovanja, mišljenja, primjedbe i prijedloge u pisanom obliku dostaviti, tijekom cijelog razdoblja javnog uvida. Pisana očitovanja, mišljenja, primjedbe i prijedloge na nacrt Plana koja moraju biti čitko i razumljivo napisani, uz ime i prezime, te adresu podnositelja dostavljena na urudžbeni zapisnik Općine Orle  zaključno s danom 15.10.2015. godine.

Ako u navedenom roku javnost ne dostavi svoja očitovanja, mišljenja, prijedloge i primjedbe smatrat će se da su isti suglasni sa izloženim nacrtom Plana.

 

Možda vas zanima i ovo:

Novosti

UREĐENO JE KUPALIŠTE NA ODRI, U SELCU!

Na inicijativu načelnika općine Orle Ervina Vujice i Nezavisne liste uređeno je kupalište na Odri,u Selcu.

Novosti

Završila je trodnevna kreativna radionica “Osnove decoupage tehnike”

U organizacije Općinske Udruge umirovljenika i starijih osoba Općine Orle, Podružnica Veleševec -Stružec završila je trodnevna kreativna radionica,” Osnove decoupage

Novosti

POPIS KORISNIKA DONACIJA I SPONZORSTAVA

ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2013. DO 31.05.2013. POPIS KORISNIKA DONACIJA I SPONZORSTAVA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.-31.05.2013.(download doc)