11/09/2015 0 1666 Pogleda

JAVNI UVID U NACRT PLANA GOSPODARENJA OTPADOM

11.09.2015.

Na temelju članka 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN br. 94/13) i na temelju Zaključka načelnika Općine Orle, Klasa: 351-01/15-01/05, Ur.br: 238/36-03-15-4 od 11.09.2015. godine objavljuje se

OBAVIJEST O JAVNOM UVIDU U NACRT PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE ORLE ZA RAZDOBLJE 2015.-2021. GODINE

Javni uvid u nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Orle za razdoblje 2015.-2021. godine održati će se u periodu od 15.09.2015. do 15.10.2015. godine.

Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Orle za razdoblje 2015.–2021. godine biti će svakog radnog dana u vremenu od 08:00 do 14:00 sati u Vijećnici Općine Orle.

Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Orle  za razdoblje 2015.-2021 će biti objavljen i na službenim stranicama Općine Orle  (www.opcina-orle.hr).

Obavijest o javnom uvidu u nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Orle  za razdoblje 2015.-2021 biti će objavljena u jednom od javnih glasila-medija.

Javnost može svoja očitovanja, mišljenja, primjedbe i prijedloge u pisanom obliku dostaviti, tijekom cijelog razdoblja javnog uvida. Pisana očitovanja, mišljenja, primjedbe i prijedloge na nacrt Plana koja moraju biti čitko i razumljivo napisani, uz ime i prezime, te adresu podnositelja dostavljena na urudžbeni zapisnik Općine Orle  zaključno s danom 15.10.2015. godine.

Ako u navedenom roku javnost ne dostavi svoja očitovanja, mišljenja, prijedloge i primjedbe smatrat će se da su isti suglasni sa izloženim nacrtom Plana.

 

Možda vas zanima i ovo:

Novosti

Rješenje o određivanju biračkih mjesta

Na osnovi članka 51. Zakona o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina (,,Narodne novine“, broj 25/19), Gradsko izborno povjerenstvo Grada

Novosti

Javni poziv nositeljima na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena javna cesta

Javni poziv nositeljima na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena javna cesta – županijska cesta ŽC3041

Novosti

KREATIVNOST NA DJELU

Na inicijativu vijećnice Jasminke Podlejan, održani su sastanci po mjesnim odborima. Cilj sastanaka je bio potaknuti mještanke i djecu na