15/06/2018 0 2075 Pogleda

Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Orle u 2018. godini 

Na temelju odredbe članka 7. Statuta Općine Orle (Glasnik Zagrebačke županije broj 04/18) Općinsko vijeće Općine Orle, na 8. sjednici, održanoj 29.05.2018.  donijelo je Odluku  o raspisivanju  javnog poziva za podnošenje prijedloga za dodjelu Javnih priznanja općine Orle  u 2018. godini te  objavljuje

  
Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Orle

u 2018. godini 
  

 1. Objavljuju se uvjeti i rok za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Orle u 2018. godini i to za:
   
 • “Grb Općine Orle ”
  “Grb Općine Orle” se dodjeljuje za dugogodišnji značajan doprinos razvoju i promicanju ugleda i interesa Općine Orle . Nagrada se dodjeljuje domaćoj ili stranoj fizičkoj ili pravnoj osobi za dugogodišnji rad i doprinos u područjima gospodarstva, znanosti, kulture, zdravstva i socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja, sporta, tehničke kulture, ravnopravnosti spolova, promicanja ljudskih prava te u drugim područjima društvenog života.

 

 • „Priznanje Općine Orle“
  „Priznanje Općine Orle“  je javno priznanje koje se dodjeljuje za doprinos i postignuća koja su od osobitog značenja za Općinu Orle, a ostvarena su tijekom posljednje dvije godine koje prethode godini u kojoj se dodjeljuje nagrada. Nagrada se dodjeljuje domaćoj ili stranoj fizičkoj ili pravnoj osobi za postignuća u područjima gospodarstva, znanosti, kulture, zdravstva i socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja, sporta, tehničke kulture, zaštite okoliša te drugih javnih djelatnosti. 
 1. Prijedloge za dodjelu javnih priznanja iz točke I. ovog poziva mogu podnijeti:
 • građani Općine Orle,
 • domaće pravne osobe i
 • Načelnik Općine Orle.

III.  Prijedlog se podnosi u pisanom obliku i obvezno sadrži sljedeće podatke:

 1. ime i prezime odnosno naziv podnositelja prijedloga,
 2. prebivalište ili sjedište podnositelja prijedloga,
 3. podnositelj prijedloga, fizička osoba, dužan je dostaviti dokaz o prebivalištu na području Općine Orle  (presliku osobne iskaznice ili uvjerenje MUP-a o prebivalištu),
 4. osobno ime odnosno naziv pravne osobe na koju se prijedlog odnosi uz navođenje osnovnih podataka o osobi (kratak životopis),
 5. naziv javnog priznanja za koje se podnosi prijedlog,
 6. iscrpno obrazloženje prijedloga odnosno postignuća i doprinosa radi kojih se predlaže dodjela javnog priznanja,
 7. odgovarajuću dokumentaciju (objavljene radove, analize, prikaze, kritike i ocjene, natjecateljske rezultate i sl.) kojom se potvrđuju navodi iz prijedloga,
 8. prijedlog mora biti potpisan, a ukoliko je predlagatelj pravna osoba prijedlog mora biti potpisan od strane ovlaštene osobe predlagatelja i ovjeren pečatom.
 1. Predlagatelj je u prijedlogu obvezan navesti tekst od najviše dvanaest riječi koji se upisuje kao tekst svečanog priznanja iz kojeg je vidljivo u čemu se očituje izuzetan značaj ili osobita vrijednost djela, ostvarenja ili cjelokupnog životnog djelovanja.
   
  V. Nepotpuni i nepravovremeni prijedlozi neće se uzeti u razmatranje.
   
  VI. Odluku o dodjeli javnih priznanja Općine Orle donosi Općinsko vijeće Općine Orle na temelju prijedloga Odbora za javna priznanja Općine Orle.
   
  VII. Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja s obrazloženjem i potrebnom dokumentacijom dostavljaju se poštom na adresu Općina Orle, Orle 5, 10411 Orle , s naznakom “Za dodjelu javnih priznanja Općine Orle “ ili putem pisarnice  Općine Orle,  Orle 5, do ponedjeljka,  9. srpnja 2018. godine.
   
  VIII. Prijedlozi se mogu podnijeti na obrascu za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Orle  u 2018. godini koji je objavljen na www.opcina-orle.hr.
   
  IX.  Ostale informacije u vezi javnog poziva mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Orle  putem telefona broj 6239-096 te elektroničke pošte na adresi opcina.orle@zg.ht.hr.

Prilozi:

Obrazac za podnošenje prijedloga za dodjelu Javnih priznanja Općine Orle (Word dokument)

 

Možda vas zanima i ovo:

Novosti

Obavijest o provedbi natječaja za potporu mladim poljoprivrednicima

OBAVIJEST   Skrećemo Vašu pažnju na otvoreni Natječaj za provedbu  tipa operacije 6.1.1. Potpora mladim poljoprivrednicima za koji podnošenje prijava

Novosti

Druge izmjene natječaja za provedbu tipa operacije 6.1.1. „Potpora mladim poljoprivrednicima“

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je  Drugu izmjenu natječaja za provedbu tipa operacije 6.1.1. „Potpora

Novosti

Plan operativne provedbe programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara

Plan operativne provedbe programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za općinu Orle preuzmite OVDJE.