15/03/2018 0 987 Pogleda

INFORMACIJA o izradi Plana gospodarenja otpadom Općine Orle za razdoblje 2018. – 2023.

INFORMACIJA o  izradi Plana gospodarenja otpadom Općine Orle za razdoblje 2018. – 2023.

  1. veljače 2018.

Načelnik Općine Orle, Ervin Vujica donio je Odluku o početku izrade Plana gospodarenja otpadom Općine Orle za razdoblje 2018. – 2023.

Općina Orle na temelju odredbi članka 163. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13153/1378/15, 12/18)) te članka 14. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) daje sljedeću: 

INFORMACIJU o  izradi Plana gospodarenja otpadom Općine Orle  za razdoblje 2018. – 2023.

 Tijelo nadležno za izradu Plana:

Općina Orle, Orle 5, 10 411 Orle

 Naziv plana koji se izrađuje:

Plan gospodarenja otpadom općine Orle za razdoblje 2018. – 2023.

 Obuhvat Plana:

Administrativno područje  Općine Orle sukladno članku 2. Statutu Općine Orle (Glasnik Zagrebačke županije broj 04. od 14. veljače 2018.)

 Popis propisa slijedom kojih se Plan donosi:

Zakon o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 94/13, 73/17), članak 21.

 Sažetak postupka koji će se provesti:

Izrađen je  nacrt Plana.  Nacrt Plana isti će biti stavljen na javni uvid u trajanju od 30 dana, tijekom kojeg će zainteresirana javnost moći dati mišljenja, primjedbe i prijedloge.

Nacrt Plana biti će stavljen na javni uvid na službenoj stranici Općine Orle  i u prostorijama Općine Orle. Po obradi mišljenja, primjedbi i prijedloga, pripremiti će se prijedlog Plana za usvajanje na Općinskom vijeću Općine Orle.

Nakon usvajanja, Plan će biti objavljen na mrežnoj stranici wwww.opcina-orle.hr

Način davanja mišljenja, primjedbi i prijedloga zainteresirane javnosti:

Mišljenja, primjedbe i prijedlozi moći će se davati putem:

  • elektronske pošte: opcina.orle@zg.ht.hr
  • putem pošte na adresu: Općina Orle, Orle 5, 10411 Orle

u knjigu mišljenja, primjedbi i prijedloga koja će biti postavljena u prostorijama Općine Orle.

Odluke o izradi plana gospodarenja otpadom preuzmite na linkovima ispod :

Nacrt plana gospodarenja otpadom preuzmite: OVDJE

Možda vas zanima i ovo:

Novosti

RJEŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA

KLASA: 013-01/16- 01/07 URBROJ: 2176-01- 01/01-16-370 Sisak, 29. kolovoza 2016. Na osnovi Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor ("Narodne

Novosti

Obavijest o novom radnom vremenu poštanskog ureda Orle

Poštovani, Obavještavamo vas kako se od 01. lipnja 2019. uvodi novo radno vrijeme poštanskog ureda Orle. Radno vrijeme na parne

Novosti

Javni poziv na zbor građana Mjesnog odbora Vrbovo Posavsko – Orle

Zbor građana Mjesnog odbora Vrbovo Posavsko – Orle održat će se u četvrtak 4. travnja 2019. godine u Općinskoj zgradi – dvorana prizemlje s