26/01/2018 0 1819 Pogleda

Prva hrvatska ekspedicija na Južni pol

Udruga Klub za ekspedicionizam i kulturu (KEK), na čelu sa Davorom Rostuharom, fotografom i putopiscem, autorom fotografskog projekta „National Geographic – Hrvatska iz zraka“, već neko vrijeme pripremala je veliki projekt koji se zove „Polarni san“, uključuje više ekspedicija u polarne krajeve, a završilo je  spektakularnim poduhvatom: Prvom hrvatskom ekspedicijom na Južni pol!

U fokusu cijelog projekta je istraživanje : „Kako ostvariti snove“.  Još nitko iz cijele regije nije poduzeo cijelu ekspediciju od obale Antartike do Južnog pola što je put od 1200 kilometara. Samo je 23 ljudi iz 9 zemalja uspjelo preći taj put „solo“ (sami), „unsupported“ (bez dostave hrane) i „unassisted“ (bez korištenja vanjske energije poput vjetra i pasa). Za usporedbu – Mt.Everest je popelo preko 6000 ljudi.

Cijeli projekt od velikog povijesnog značaja za Hrvatsku i vjerujemo da je  kroz razne medijske i društvene aktivnosti pozitivno utjecao na mnoge ljude, dokazao da je uz mnogo upornosti, predanosti i vjere ali i podrške od strane drugih članova zajednice moguće ostvariti i najveće snove, te nadahnuti ljude da uspješno savladavaju svoje izazove.

Davor Rostuhar je ostvario svoj „Polarni san“, a Općina Orle je sudjelovala u tom ostvarenju.

 

Možda vas zanima i ovo:

Novosti

POREZ NA NEKRETNINE 2018.

REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA  ŽUPANIJA OPĆINA ORLE Jedinstveni upravni odjel Orle 5, 10 411 Orle KLASA: 410-05/17-01/01 URBROJ: 238/36-03/3-17-1 Orle, 14.

Novosti

JAVNI POZIV vlasnicima odnosno korisnicima građevina u kojima se nalazi ugrađen azbest kao građevni materijal

Jedinstveni upravni odjel Općine Orle, temeljem članka 53. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine broj 94/13 i 73/17 –